NASZ LAS

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi wycinki lasu przy ul. Spółdzielczej – uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej wycinane są wyłącznie drzewa uszkodzone w wyniku działania wiatru lub uschłe podczas suszy, które stwarzają zagrożenie pożarowe lub epidemiologiczne. Zgodnie z informacjami od Pana Leśniczego Przemysława Hipś wycinki w tym roku będą miały charakter wyłącznie kosmetyczny i nie jest przewidziany wyrąb całkowity kwartałów.

Jednocześnie przypominany, iż zgodnie z ustawą o lasach art. 29 ust 1. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi  dozwolony jest jedynie drogami publicznymi , wjazd zaś na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Ust. 2 Postój pojazdów , o których mowa w ust 1. Na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Informacje na temat bezprawnie parkujących czy wjeżdżających pojazdów do lasu można zgłaszać do Staży Leśnej tel . 061 8 788059 wew.  30

W celu zbliżenia lokalizacji leśnej zapraszamy do skorzystania z mapy : https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy