Nieruchomość pod plac zabaw dla Borówca Nowego !

Mamy to! Nieruchomość pod plac zabaw dla Borówca Nowego!

Na kolejnej sesji (26.01.2022r.) zostanie przedstawiony, zaopiniowany dziś pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Borówcu na ul. Buczynowej, działka 320/2.

Ogromnie cieszę się, że udało się znaleźć odpowiednią nieruchomość i pragnę serdecznie podziękować wiceburmistrzowi Sebastianowi Wlazłemu za pomoc w odnalezieniu gruntu oraz przeprowadzonych negocjacjach cenowych. O działkę pod plac zabaw staram się od początku poprzedniej kadencji a znalezienie odpowiednio zlokalizowanego gruntu nie było proste. Zakup nie tylko pozwoli na budowę placu zabaw i infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, ale również rozwiąże problem braku dojazdu do kilku nieruchomości pozostających w chwili obecnej bez dostępu do drogi. Przed Nami zmiana Arkusza 4 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie należało będzie min. zmienić funkcję terenów. Dodatkowo na sesji przedstawię propozycję przeprowadzenia konsultacji społecznych, aby mieszkańcy mogli wypowiedzieć się co do obiektów czy też infrastruktury jaką chcieliby mieć na danym terenie.