Nowe statuty sołectw Borówiec Stary i Borówiec Nowy

2 czerwca 2023 roku weszła w życie Uchwała LV/834/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Kórnik.
Statut sołectwa Borówiec Stary (dawniej: Borówiec) w załączniku nr 5, sołectwa Borówiec Nowy w załączniku nr 4.

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyKornik/document/942243/Uchwala-LV_834_2023