Obowiązek zakrywania nosa i ust

Od dziś wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust.
Zgodnie z rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki obowiązuje m.in.:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w miejscach ogólnodostępnych;
– na drogach i placach;
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach;
– na terenie nieruchomości wspólnych.

Obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie stosuje się m.in. w przypadku:
– pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
– dziecka do ukończenia 4 roku życia;
– osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach);
– kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego;
– duchownego sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
– żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.

Uwaga: Maseczka nie zwalnia z konieczności zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami – minimum 2 metry.

Należy również pamiętać, aby podczas zdejmowania nie dotykać maseczką oczu, nosa i ust. Maseczkę należy wrzucić do kosza na odpady. Po zdjęciu maseczki należy umyć ręce wodą i mydłem. Wielorazowe maseczki należy prać w temperaturze 6️⃣0️⃣ stopni.

Początkowo zakrywanie nosa i ust miało dotyczyć także parków, lasów i plaż, ale zrezygnowano z tego zapisu.

Życzymy sobie i Wam dużo zdrowia i do zobaczenia, miejmy nadzieję, wkrótce.

fot. TT MZ