Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik ws. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – WAŻNE

Uwaga, bardzo ważne! Uwagi do projektu będzie można składać do 25.07.2022, natomiast wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpi w dniach od 23.05 do 01.07. Dokumenty będą do pobrania w ww. terminie pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/waftx5kghsobay0/AAA4wZhwJukdfQ35JpEDAMxBa?dl=0

Dyskusja publiczna: 20.06.2022 r. g. 16:00 w sali OSP w Kórniku, zapraszamy już dziś do uczestnictwa.