Odbiór choinek świątecznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, Gmina Kórnik zaplanowała odbiór świątecznych choinek z naszych posesji.

W wyznaczonym dniu drzewka należy wystawić przed posesję, do godziny 7:00. W przypadku nie wystawienia choinki w określonym poniżej terminie, można oddać ją bezpłatnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czołowie.

26.01.2016 – Borówiec, rejon ul. Poznańskiej i Głównej

09.02.2016 – Borówiec, rejon ul. Szkolnej