Odbiór odpadów wielkogabarytowych – przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, że w dn, 24.11.2015 r. będą odbierane odpady wielkogabarytowe z rejonu ul. Poznańskiej (i bocznych) oraz Głównej (i bocznych).

Przedmioty takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble, kanapy, sofy, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych (przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery) należy wystawić przed posesję do godz. 7:00.