Oświadczenie Burmistrza dot. niezamykania szkół i przedszkoli

KOMUNIKAT z dnia 10 marca 2020 roku

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz stwierdzonym przypadkiem zachorowania u osoby, która pracowała na terenie Miasta i Gminy Kórnik, po odbytych konsultacjach z Wojewodą Wielkopolskim i Starostą Poznańskim oraz Gminnym zespołem ds. monitorowania zagrożeń informuję, iż od dnia 11 marca 2020 r. ograniczony zostanie dla rodziców dostęp do placówek oświatowych oraz żłobka, prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

Poza tym, organizacja pracy szkól, przedszkoli i żłobka nie zostaje zmieniona.

Dowóz uczniów do szkół, także uczniów niepełnosprawnych dotyczył będzie wyłącznie dzieci zdrowych. Dziecko chore nie zostanie zabrane do szkoły zorganizowanym transportem.

Ośrodek Rekreacji i Sportu i OAZA, będzie działał na dotychczasowych zasadach.

Nie rekomenduje się organizowania wszelkich imprez, spotkań kulturalnych itp.

Zaplanowany na 14-15 marca br. X Festiwal Tańca Towarzyskiego Biała Dama zostaje odwołany.

Sytuacja z rozprzestrzenianiem się wirusa jest dynamiczna, dlatego też prosimy śledzić na bieżąco informacje i komunikaty zamieszczane na stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz
Przemysław Pacholski