Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019

W dniu 2 stycznia br. burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku. Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2019 roku do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik osobiście lub droga pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych: 4, 11 oraz 18 stycznia br. w godzinach od 15:30 do 19:30 w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.
Informacje o konkursie, wymaganych dokumentach dostępne są na str: www2.kornik.pl/pop