„PLANETA ODZYSKU, drzewko za elektroodpad”

część czwarta

Ze względu na potencjalne zagrożenie wydostania się niebezpiecznych substancji, elektroodpady nigdy nie powinny trafić do kontenerów podzielonych na 5 frakcji (papier, szkło, plastik i metal, bio, odpady zmieszane). 

Elektroodpady możemy:

-przekazać sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju,

-oddać przy dostawie nowego produktu (warto wcześniej zgłosić to sprzedawcy),

-sprzęt małych rozmiarów (którego żaden wymiar nie przekracza 25 cm) oddać w  sklepie z elektroniką o powierzchni sprzedaży pow. 400 m2, bez konieczności zakupu nowego,

-oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

-zamówić odbiór elektrośmieci z domu, (pobliskiego operatora wyszukasz przy pomocy google.)

Możesz również przynieść 08.05.2021 r. w godzinach 10.00-12.00 Borówiec (przy wiacie) lub 11.00-13.00 Koninko (przy boisku) i złożyć do specjalnego kontenera.

Pierwsze 50 osób, które dostarczy w trakcie wydarzenia elektroodpady otrzyma:

Borówiec: krzak Borówki amerykańskiej lub nawóz organiczny firmy HiProMine S.A.

Koninko: kasztanowiec lub nawóz organiczny firmy HiProMine S.A.

Czekamy na WAS!