Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Cały czas funkcjonuje: Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line:  „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpoczęła ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/