Postanowienie Komisarza Wyborczego z dn. 29.05.2023 r.

29 maja 2023 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu wydał postanowienie w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Kórnik na stałe obwody głosowania.

Z treścią postanowienia można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.