Prace drogowe

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy – firmy Poldróg z Kościana w dniu dzisiejszym tj. 11.05.2018r. zostaną przeprowadzone prace drogowe, których celem będzie zakończenie inwestycji polegającej na wyregulowaniu i prawidłowym osadzeniu studzienek drogowych. Biało- czerwone szostaki zostaną zlikwidowane i jazda zostanie upłynniona.