Projekt dla młodzieży – spotkanie informacyjne

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat na spotkanie informacyjne dotyczące projektu realizowanego w ramach programu Równać Szanse pn. ArtPracownia, które odbędzie się 11.02.2019 o godz. 18:30

Projekt trwa 6 miesięcy i przewiduje 10-12 spotkań. Głównym celem jest uświadomienie młodzieży, że Wasz głos jest ważny w życiu lokalnej społeczności, a sami możecie zdziałać wiele! Ale żeby nie było górnolotnie, nasze działania skoncentrują się wokół zagadnień mody, będziemy sami tworzyć i szyć a na koniec zaprezentujemy efekty naszej pracy na pokazie mody.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie!