Projekt mpzp dla terenów na zachód od ul. Kamiennej w Kamionkach – druga dyskusja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 07.02. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach odbędzie się druga dyskusja nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Dokumentacja: mpzp ul. Kamienna

Zapraszamy!