Projekt planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej w Borówcu

i 2015-10-23 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej znajdziecie Państwo Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej.

Zachęcam do zapoznania się i zgłaszania uwag.

Plan zagosp. przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej