Projekt „Społecznik 2.0”

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcam do zapoznania się i oddawania głosów na zgłoszony przez naszą Radną Annę Andrzejewską projekt dot. Borówca

Projekt Społecznik 2.0

Agnieszka Plucińska

sołtys sołectwa Borówiec