Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok

Zadania zaplanowane dla miejscowości Borówiec:

Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu w kwocie 40 000 oraz Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu w kwocie 200.000,00 zł;

Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 500 000,00 zł;

Budowa ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 100 000,00 zł;

Budowa ul. Kurkowej w Borówcu w kwocie 750 000,00 zł;

Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu w kwocie 40 000,00 zł;

Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu w kwocie 50 000,00 zł;

Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu w kwocie 130 000,00 zł;

Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu w kwocie 25 000,00 zł;

Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu w kwocie 710 000,00 zł;

Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu w kwocie 10.000,0 zł

Razem: 2 555 000,00 zł

Budżet Obywatelski: Centrum Borówieckiej Aktywności w kwocie 670 000,00 zł

Budżety sołeckie: 2 x 81 780,28zł