Proponowany BUDŻET MIASTA I GMINY KÓRNIK na rok 2022 – dla miejscowości Borówiec

Projekt uchwały Budżetu na 2022 rok zakłada  wpływy w wysokości przeszło 225 milionów złotych.

Zaplanowano wydatki na poziomie ok. 275 milionów złotych m.in.:

ponad 87 milionów złotych na oświatę,

ponad 62 miliony złotych na inwestycje.

Deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 37 milionów złotych oraz wolnymi środkami z 2021 roku w kwocie 13 milionów złotych.

W przyszłym roku możemy w Borówcu spodziewać się realizacji inwestycji na łączną kwotę: 2 830 000,00 zł.

Poniżej przedstawiam zaproponowane do budżetu zadania w obrębie miejscowości Borówiec:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach – kwota: 120 000,00 zł ( tu znajda się min. przejścia dla pieszych przy Biedronce w Borówcu oraz przy Eko Kamionkach) po 40 000,00 zł:

Budowa fragmentu ul. Grzybobranie kwota: 40 000,00 zł;

Budowa ul. Wiosennej, kwota: 1 200 000,00 zł;

Budowa ul. Szkolnej, kwota: 750 000,00 zł;

Przebudowa ul. Kempingowej, kwota: 100 000,00 zł;

Budowa ul. Kurkowej, kwota: 800 000,00 zł;

Wykup nieruchomości pod plac zabaw w sołectwie Borówiec Nowy – 800 000,00 zł;

Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej i ul. Zacisze kwota: 100 000,00 zł;

Budowa oświetlenia na ul. Na Górce kwota: 98 000,00 zł;

Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej- projekt, kwota: 10 000,00 zł

Odnowienie elewacji budynku świetlicy, kwota: 50 000,00 zł

CBA- Centrum Borówieckiej Aktywności – interaktywny plac zabaw z tyrolką, kwota -310 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni boiska, kwota 290 000,00 zł

Kwoty zaproponowane w ramach budżetów sołeckich:

Sołectwo Borówiec: 70 946,54 zł

Sołectwo Borówiec Nowy: 70 946,54 zł