Propozycje do budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 2021 dla miejscowości Borówiec

Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu w kwocie 350.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Budowa ul. Maślakowej w Borówcu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Budowa ul. Dębowej w Borówcu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu (projekt) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Budowa ul. Wiosennej w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 400.000,00 zł,

Budowa progów zwalniających na ul. Granicznej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane, finansowane z funduszu sołectwa w kwocie 20.000,00 zł,

Budowa oświetlenia na ul. Na Górce i ul. Czereśniowej w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie finansowane z funduszu sołectwa Borówiec w kwocie 20.000,00 zł,

Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej w Borówcu (projekt) w kwocie 6.000,00 zł – zadanie finansowane z funduszu sołectwa,

Budowa oświetlenia na ul. Na Górce i ul. Czereśniowej w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie finansowane z funduszu sołectwa Borówiec w kwocie 20.000,00 zł,

CBA – Centrum Borówieckiej Aktywności – miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane