Przyjazny Borówiec dla Ukrainy

W związku z napływem do Borówca uchodźców z Ukrainy, zarząd Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec podjął decyzję o przeznaczeniu na ich potrzeby 3000 zł ze środków własnych.

Ponadto postanowiono udostępnić konto stowarzyszenia do wpłat bezpośrednich na ten cel:

Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec

35 1240 1747 1111 0010 3535 9253

Tytuł: Ukraina

Decyzje o wydatkowaniu pozyskanych środków będą podejmowane przez zarząd stowarzyszenia w konsultacji z  sołtyskami  wsi Borówiec lub z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik.

                                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec