Przypomnienie o obowiązku odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z dnia 13 września 1996) art. 5 ust 1. Rozdział 3. Obowiązki właściciela nieruchomości. „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez min.: 4) oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.”

Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej wystosował prośbę do Zarządu Dróg Powiatowych o pomoc i dokonanie oczyszczeń na chodnikach przy drogach powiatowych jednakże do chwili obecnej nie uzyskano żadnej informacji zwrotnej.