Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020

Elektroniczny nabór wniosków do przedszkoli odbędzie się w dniach od 14.03.2019r. do 29.03.2019 r. poprzez stonę: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakornik
Od 26.02.2019r. do 06.03.2019r. będzie można składać deklaracje woli dot. kontynuowania uczęszczania dziecka do przedszkola (dotyczy dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli).

Szczegółowe informacje oraz harmonogram: REKRUTACJA PRZEDSZKOLA