Robimy „Wylidż TV”!

Mamy to!! Projekt KGW Borówiec.ONe pt.: „Wylidź TV, czyli Borówiecka Telewizja Internetowa”, złożony w Programie Równać Szanse został doceniony i zakwalifikowany do realizacji (kwota 8 500 zł)!!! Celem Programu jest wyrównanie szans i współpraca młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Obejmuje młodzież w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Wkrótce więcej informacji o naborze uczestników.

Małgorzata Klary- Janowska, Jarosław Janowski

https://rownacszanse.pl/kmg/2021/wyniki?utm_campaign=kmg-wyniki&utm_medium=socialmedia&utm_source=facebook&utm_content=w&fbclid=IwAR2L3Tk6XfMmpRzanljPrs_dK0Y5q9BFhWuGubSN-UizpUT6FBK9mKrDie4