Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi

Urząd Miasta i Gminy Kórnik zaprasza do składania uwag dotyczących „Rocznego program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Głównym celem Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami pozarządowymi.

Uwagi można kierować do dnia 7 grudnia br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

W dniach 23, 30 listopada oraz 7 grudnia br. od godziny 15:30 do 19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżur w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.

Link do programu: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/projekt%20programu%202019.pdf