Roczny program współpracy z NGO – konsultacje

Szanowni Państwo !

Poniżej przedstawiamy komunikat ze strony kornik.pl:

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.

Uważamy, iż Państwa uwagi i poprawki są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

W dniu 23 października br. projekt Programu został umieszczony na stronie internetowej Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kórniku, w witrynie okiennej Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. Wersja papierowa do wglądu będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 9 listopada br. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 41, tel. 61 8 972 611, drogą mailową na adres ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

Program – projekt