Rozwój kanalizacji w Borówcu

Dobre wieści dla mieszkańców Borówca. Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu 29.11.2023 r. Vice Burmistrz Sebastian Wlazły poinformował o planach rozwoju sieci kanalizacyjnej.

„14 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aquanet S.A. Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap VII”.

Na liście zadań przewidzianych przez Aquanet do realizacji w ramach powyższego programu znalazły się m.in.:

– Przebudowa przepompowni głównej w Kórniku wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Borówcu (19 713 709,56 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Skrzynki (8 831 576,12 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej i Prostej w Borówcu (1 161 715 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Os. Zielona Polana w Borówcu (859 560 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Błażejewo (1 353 741,62 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i Kwiatowej w Kamionkach (1 110 816 zł),

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w Borówcu (911 436,99 zł).”

Jarosław Janowski