Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik – wrzesień

Mieszkańcy ulic Grzybobranie i Kempingowej mogą spodziewać się jeszcze w tym roku wykonanej nawierzchni asfaltowej. W ramach procedury przetargowej ustalono terminy realizacji na: odpowiednio -30.10.2016r. i 30.11.2016r.

Dnia 28.09.2016 r. na sesji Rady Miejskiej w Kórniku zgłosiłam następujące wnioski:

– o przeprowadzenie zamiany gruntów należących do Miasta i Gminy Kórnik położonych na terenach leśnych z gruntami należącymi do Nadleśnictwa Babki położonymi na odcinkach drogowych oraz wydzielenie gruntu pod plac zabaw na terenie Borówiec Nowy.

– o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla arkusza czwartego miejscowości Borówiec. Zmiana miałaby polegać na ujednoliceniu zapisów miejscowych planów zagospodarowania. Uzasadnieniem dla powyższej czynności jest dążenie do wprowadzenie zapisów ograniczających dokonywanie podziałów działek zagęszczających zabudowę tak, aby utrzymać wiejskich charakter miejscowości.

– o przeniesienie oświetlenia z ul. Spółdzielczej ( pod lasem ) na skrzyżowanie ul. Spółdzielczej / Leśna Polana.

Z oficjalnych informacji przekazanych przez Pana wiceburmistrza Przemysława Pacholskiego – gmina nie zamierza podjąć działań w celu zamontowania progów przy ul. Zapomnianej.