Sołectwo Borówiec Nowy ma nareszcie swój własny teren sołecki!

Po wieloletnich zabiegach i poszukiwaniach odpowiedniego terenu, w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez pana burmistrza Przemysława Pacholskiego i wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego umowy kupna nieruchomości położonej przy ul. Buczynowej w Borówcu, sołectwo Borówiec Nowy.

Proces pozyskania gruntu był bardzo żmudny i długi. Wielokrotnie przy wytypowanych działkach występowały problemy czy własnościowe, czy sąsiedzkie. Ostatecznie udało mi się wytypować teren realny do zakupu.

Działka 320/2 ma wielkość 1,1455 ha i w części zostanie przeznaczona na plac zabaw, którego tak brakuje w tej części Borówca.