Spotkanie konsultacyjne w Kamionkach

i 2017-06-05 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominam o bardzo ważnym wydarzeniu, jakie będzie miało miejsce w najbliższy czwartek, tj. 8 czerwca.

Spotkanie będzie dotyczyło początkowego etapu procedury planistycznej – nie będzie na nim omawiany ani prezentowany żaden gotowy projekt zmiany studium. Dopiero w wyniku przeprowadzonych konsultacji powstanie taki projekt. Po konsultacjach będą zbierane wnioski do zmiany studium. W późniejszym czasie będą kolejne spotkania w węższym gronie osób – zainteresowanych konkretnym rodzajem problemów. Pełną informację dotyczącą zasad i trybu – w tym procedury planistycznej oraz ogólne informacje o planowaniu przestrzennym i obowiązujących w tym zakresie przepisach otrzymacie Państwo na spotkaniu w dniu 8 czerwca. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że sam proces konsultowania jest procesem pozaustawowym – tzn. Urząd nie ma obowiązku prowadzenia takich spotkań konsultacyjnych na etapie procedury planistycznej.