Spotkanie mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy – 14.03.2023 r. godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Stowarzyszenie Zielony Peryskop serdecznie zaprasza mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy na spotkanie na którym omówimy propozycje zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4.

Głównym punktem spotkania będzie określenie funkcji dla terenu gminnego zakupionego w 2022 roku, zlokalizowanego między ul. Spółdzielczą a ul. Buczynową, działka nr 320/2.