Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 07.03.2017

i 2017-03-14 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Dnia 7 marca odbyło się zebranie Sołectwa Borówiec. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz przedstawiciele Komendy Policji z Kórnika.

W imieniu Dzielnicowego p. Tomasza Dyzmańskiego Policjanci przygotowali materiały informacyjne na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać każdego z nas. Szczególną uwagę zwrócili na przestępstwa popełniane metodą tzw. „na wnuczka”. Apelowali o zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiednie zabezpieczenie mienia oraz wzmacnianie świadomości w zakresie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Pamiętajmy, że nieocenioną ochroną jest tzw. solidarność sąsiedzka ! Policjanci przynieśli również materiały informacyjne, kamizelki odblaskowe, które zostały przekazane mieszkańcom. Przedstawili również informację o interesujących aplikacjach „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz ” Moja Komenda”. Poinformowali nas o prowadzonej aktualnie akcji informacyjnej związanej z oznakowaniem posesji. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda posesja powinna mieć umieszczony widoczny numer. Od kwietnia br Policja będzie nakładać kary w wysokości 250 zł za brak numeracji. 

Zebranie było bardzo ważne, ponieważ przedstawiłam sprawozdanie z wydatkowania środków sołeckich za rok 2016.  Zebrani mieszkańcy przyjęli sprawozdanie jednogłośnie. Podjęto również uchwałę w sprawie uwzględnienia w budżecie sołeckim na rok 2018 środków na stworzenie projektu chodnika na ul. Szkolnej. Obecny Wiceburmistrz zagwarantował zrealizowanie tego projektu do końca 2019 r. 

Przedstawiłam zebranym harmonogram imprez na 2017 r oraz plany wydatkowania środków sołeckich w roku bieżącym.

Niestety ogromnym problemem z jakim się borykamy to frekwencja na zebraniach.

Pozdrawiam