Stanowisko ws. udostępnienia danych Poczcie Polskiej

Stanowisko Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska (do którego należy m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik) w sprawie udostępniania danych z rejestru PESEL dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnych

My, członkowie i sympatycy Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, z dużym niepokojem przyjmujemy sygnały od środowiska samorządowego o pismach wojewodów informujących o zamiarze wydania polecenia w przedmiocie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

Uważamy, że powoływanie się na ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. jest niewłaściwe. Ustawa ta jest dopiero procedowana w Senacie, a to oznacza, że procedura ustawodawcza nie została zakończona, a sama ustawa nie może stanowić podstawy działania dla organów władzy publicznej. Uważamy również, że obecnie obowiązujące przepisy, określające zasady organizacji wyborów, nie przewidują takiego udziału Poczty Polskiej, który wymagałby udostępnienia temu podmiotowi danych z rejestru PESEL.

Będąc odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wyborców apelujemy o stosowanie wyłącznie obowiązujących przepisów w tej materii.

źródło: FB Bezpartyjni – Wielkopolska