Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Dnia 25 lipca Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obejmującej Plac Niepodległości, Plac Browarowy i ulicę Harcerską.

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania umożliwi znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym (urzędy, banki, ciągi handlowe i inne) oraz spowoduje zwiększenie rotacji parkujących pojazdów. Usprawni również organizację ruchu w centrum miasta. Wprowadzenie ww. strefy w Kórniku skróci czas parkowania w obszarze centrum do niezbędnego minimum, poprawi warunki parkowania mieszkańcom śródmieścia; zmniejszy natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych ograniczając emisję hałasu i spalin. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w  Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Kórniku.

                                                                

1  

OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłata minimalna w SPPN  wynosi 1,00  zł

Minimalny opłacony czas parkowania w SPPN wynosi 1/2 godziny. Opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytych monet lub kwoty opłaty wniesionej kartą bankomatową.

 

1.1

za ½ godziny

za pierwszą godzinę

za drugą godzinę

za trzecią godzinę

za czwartą i każdą następną godzinę

1,00 zł

2,00 zł

2,40 zł

2,80 zł

2,00 zł

2 OPŁATY  ABONAMENTOWE
2.1 Karta abonamentowa mieszkańca  SPPN   na okres 6 m-cy 50,00 zł          
2.2 Karta abonamentowa mieszkańca SPPN    na okres 1 roku 100,00 zł
2.3 Karta abonamentowa dla firm w SPPN        na okres 1 m-ca 50,00 zł
2.4 Karta abonamentowa dla firm  w SPPN       na okres 6 m-cy 280,00 zł
3. OPŁATY DODATKOWE
3.1. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uregulowania opłaty dodatkowej

w terminie  do 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania w SPPN

opłata dodatkowa

20,00 zł

3.2. w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uregulowania opłaty dodatkowej

w terminie  po 7 dniach kalendarzowych od dnia parkowania w SPPN

opłata dodatkowa 30,00 zł
3.3. w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uregulowanie jej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia parkowania w SPPN opłata dodatkowa 40,00 zł
3.4. w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uregulowanie jej w terminie po 7 dniach kalendarzowych od dnia parkowania w SPPN opłata dodatkowa 50,00 zł

 

Ponadto informujemy o możliwości parkowania samochodów osobowych na parkingu – (wcześniej przeznaczonym tylko dla autobusów) za budynkiem byłej gazowni przy ul. Poznańskiej w Kórniku.

Z wyznaczonych miejsc postojowych będą mogli korzystać zarówno okoliczni mieszkańcy jak i pozostali mieszkańcy gminy chcący zaparkować swoje samochody w mieście, kontynuując dalej swoją podróż publiczną komunikacją autobusową (np. do Poznania).

Omawiany parking znajduje się w odległości około 200 m od najbliższych przystanków autobusowych usytuowanych na ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Reja.

Parking jest objęty monitoringiem miejskim.