Szkoły zamknięte do 24.05

Zgodnie z dzisiejszymi informacjami, przekazujemy informację, że:

  • Działalność szkół, żłobków i przedszkoli zostaje zawieszona do 24 maja,
  • Egzaminy maturalne potrwają od 8 do 29 czerwca,
  • Egzamin ósmoklasisty będą w terminie od 16 do 18 czerwca,
  • Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • W połowie sierpnia odbędą się egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.