Terminy egzaminów w roku 2021.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin Główny: 25-27 maja 2021 r.

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU MATURALNEGO   19–21 maja 2021 r. Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego.

Dane zgodnie z aktualizacją z 22.12.2020r. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Zmiany w egzaminach podane są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym