TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/

Szczególnie na uwagę zasługuje:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

Rodzaje przedsięwzięć:

  1. Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, tj. przed datą wejścia w życie Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998 nr 162, poz. 1121), w tym:

1) ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,

2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.

  1. Modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:
  • kotłów olejowych,
  • kotłów gazowych,
  • kotłów gazowo-olejowych,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • wymiennika ciepła,
  • kotłów na paliwa stałe, przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą one spełniać następujące warunki:
  • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, * spełniać wymagania klasy 5.

Szczegółowe informacje:

http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp_termo_2017_28_10_2016.pdf