Trzebież przy ul. Spółdzielczej i Grzybobranie

Szanowni Państwo, otrzymałam informację z Leśnictwa Drapałka, iż w najbliższym czasie rozpocznie się trzebież w lesie w rejonie ul. Spółdzielczej i ul. Grzybobranie.

Zaplanowane prace mają charakter cięć pielęgnacyjnych tj. wykonywane są w drzewostanach dojrzewających i polegają na usuwaniu wyznaczonych drzew z drzewostanu. Według obowiązujących Zasad Hodowli Lasu w trzebieżach stosowany jest kierunek selekcji pozytywnej, wyrażający się w wyborze i popieraniu odpowiedniej liczby drzew najlepszej jakości z górnej warstwy drzewostanu i o dużym przyroście, rozmieszczonych w miarę możliwości równomiernie w całym drzewostanie z jednoczesnym popieraniem biogrup drzew tworzących szkielet drzewostanu i mających szanse przetrwania do wieku rębności i dłużej. Realizuje się to przez systematyczne usuwanie drzew przeszkadzających prawidłowemu rozwojowi drzew najlepszych wraz z ich osłoną zapewniającą im stabilność. (cyt. encyklopedialesna.pl)

Sylwia Brzoskowska