Trzy sołectwa: Kamionki Północ, Kamionki Stare, Kamionki Przy Lesie

Z inicjatywy mieszkańców dotychczasowego sołectwa Kamionki dokonano w dniu wczorajszym tj. 27.06.2018r. oficjalnego podziału sołectwa Kamionki na trzy odrębne jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Kórnik:

1) Kamionki Północne ,

2) Kamionki Stare ,

3) Kamionki Przy Lesie .

Uchwała została poprzedzona konsultacjami przeprowadzonymi w dniu 2 czerwca 2018 r., których przedmiotem był podział jednostki pomocniczej na odrębne sołectwa. Mieszkańcy sołectwa Kamionki wyrażali swoją opinię w głosowaniu poprzez oddanie głosu do urny, na karcie do głosowania. W konsultacjach wzięło udział 471 mieszkańców sołectwa Kamionki. Podczas konsultacji zdecydowana większość mieszkańców sołectwa Kamionki (431 osób) opowiedziała się za podziałem na trzy odrębne sołectwa.