Uchwalono zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Borówiec na lata 2009-2019

Szanowni Państwo,

na styczniowej sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik uchwalono zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Borówiec na lata 2009-2019.

Wśród kluczowych zmian znalazła się informacja o podziale miejscowości na dwa sołectwa. Ponadto, zaktualizowano informacje dot. ludności, kanalizacji, drogownictwa oraz uzupełniono daty projektów już zrealizowanych. Pozostałe przedsięwzięcia zostały uszeregowane wg priorytetów zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Dodano i rozwinięto również kilka nowych przedsięwzięć m.in. projekt modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej; powstania inkubatora przedsiębiorczości; projekt. dotyczący Jeziora Borówieckiego czy też rozwoju kulturalnego dziedzictwa regionu.

Dla zainteresowanych załączamy link, w którym znajdziecie Państwo POM:

Zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Borówiec

Załącznik – mapa

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę aktualizację, dzięki niej mamy wspaniały przyczynek do POM-u na lata 2020-2030 a sołectwa mają możliwość uczestniczenia w projektach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Przypominamy, że znaczący wkład we wprowadzaniu zmian miały Radne Miasta i Gminy Kórnik, Panie Anna Andrzejewska oraz Dorota Buchalska oraz sołtys Borówca Nowego Sylwia Brzoskowska. Dziękujemy!