uwagi do projektu statutu

i 2020-02-19 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w nawiązaniu do informacji przekazanej na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec dnia 18 lutego przedstawiam dwa dokumenty związane ze statutem naszego sołectwa.

1. Uwagi do projektu statutu, podlegające opiniowaniu Zebrania wiejskiego – porównywać je należy z tekstem projektu nowego Statutu,
2. Uwagi do Statutu Sołectwa, złożone do RMiG w zeszłym roku, które znalazły się w projekcie nowego statutu. Przedstawiamy je wyłącznie informacyjnie, wskazane jest ich porównanie z tekstem obecnego Statutu.

Aktualnie obowiązujący Statut oraz Projekt zaproponowany przez Radę Miejską znajdziecie Państwo we wpisie z dnia 16 lutego.