Warsztaty dot. lokalizacji cmentarza

W poniedziałek 30.10.2017r. w szkole w Kamionkach odbyły się warsztaty poświęcone lokalizacji cmentarza w gminie Kórnik.

Celem warsztatów miała być prezentacja i ocena alternatyw dla cmentarza w Borówcu, omówienie plusów i minusów każdej z nich. Tymczasem pokierowano spotkaniem, tak aby osoby nie orientujące się w temacie nie znały meritum problemu i aby po całym spotkaniu wyjść z przekonaniem, że cmentarz w Borówcu jest jedyną możliwą i słuszną alternatywą.

Trzy rozpatrywane lokalizacje: Kamionki – Rogalińska, Dziećmierowo przy S11,  Czołowo -nie zostały przygotowane pod względem planistycznym oraz przedstawione zostały dość pobieżnie. Sam proces rozpatrywania przypominał zasadniczo „podrzucanie kukułczego jaja” ( cyt. Pan Tomasz Nagler). Zarówno radni jak i mieszkańcy wskazanych miejsc absolutnie wykluczyli możliwość lokalizacji cmentarza na ich terenie.

Dla wielu z nas bardzo przemawiająca pod względem ekonomicznym była lokalizacja w Dziećmirowie ze względu na bliskie połączenie z S11.

Po raz pierwszy przedstawiono tak szczegółowy plan cmentarza i okolic.  Włodarze nie umieli jednak jednoznacznie określić dla kogo będzie cmentarz, którędy poprowadzone zostaną drogi itd.

Spotkanie nie miało żadnego podsumowania. Poinformowano nas, że obecny miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje.