Warsztaty z pomocy przedweterynaryjnej dla psów

Warsztaty odbędą się w małej sali, zapraszamy!