Więcej przedszkoli …

W niedługim czasie sieć publicznych przedszkoli zostanie powiększona o trzy nowe placówki:

w miejscowości Dachowa (planowane przedszkole 5-oddziałowe na 125 dzieci)

w miejscowości Szczytniki (planowane  przedszkole 5-oddziałowe na 125 dzieci)

oraz  w miejscowości Borówiec (przekształcenie placówki niepublicznej w placówkę publiczną mogącą przyjąć 80 dzieci, z możliwością powiększenia o kolejne dwa oddziały w latach następnych).

Warunkiem powstania nowych placówek publicznych prowadzonych przez jednostki  inne  niż samorząd jest ich uruchomienie do dnia 1 września 2019 r.  Uzupełnią one sieć publicznych przedszkoli, otrzymując zgodnie z art. 17 ust. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji do przedszkoli.

Rodzic ponosić będzie wyłącznie koszty wynikające z Uchwały Rady Miejskiej w Kórniku ( bezpłatna 5-godzinna podstawa programowa oraz 1 zł za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w placówce + stawka żywieniowa).