WIOSENNE SPRZĄTANIE BORÓWCA

Serdecznie zapraszamy ! Wspólnie zadbajmy o czystość naszej wsi.

Śmieci można zbierać również do własnych worków.