Własny Plac Zabaw …

Dnia 31.01.2018r. została uchwalona korekta budżetowa, która wprowadza min. wykonanie projektu ul. Wrzosowej w sołectwie Borówiec Nowy w kwocie 30 tyś zł.

Ponadto została uchwalona kwota 7200,00 zł, która stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie w budżecie na pokrycie wartości rocznej dzierżawy gruntu wydzierżawianego na okres 10 lat od Fundacji Zakłady Kórnickie. Grunt ma zostać przeznaczony  na cele rekreacyjne, urządzenie placu zabaw i miejsce spotkań mieszkańców w Borówcu Nowym. Niebawem ziści się marzenie o własnym placu zabaw. Przypomnę, iż od kilku lat prowadzone były rozmowy i poszukiwania gruntów pod tego typu inwestycje.  Zgodnie z umową, która zostanie podpisana niebawem na terenie o powierzchni 0,7232 ha będzie możliwe instalowanie wyłącznie urządzeń pod plac zabaw oraz nasadzeń roślinności uprzednio uzgodnionych w Fundacją.