Worki na odpady zielone oraz psie odchody

Uprzejmie informuję, że posiadam i udostępnię Mieszkańcom worki na odpady zielone i biodegradowalne woreczki na psie odchody. Worki wydawane są oczywiście bezpłatnie a zainteresowanych zapraszam po odbiór (ul. Graniczna 29).

Jednocześnie poniżej przekazuję informację, skąd również można pozyskać bezpłatnie dodatkowe worki:

  • WOD-KOM Kórnik (worki na śmieci segregowane oraz odpady zielone)
  • Biuro Obsługi Mieszkańca UMiG Kórnik (parter budynku) – (worki na odpady zielone i psie odchody)
  • każdorazowo przy wywozie śmieci (raz na 2 tygodnie) oddając pełen brązowy worek, otrzymać powinniśmy pusty (w stosunku 1:1)

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217