Wspomnienie o śp. Macieju Słowińskim

Poniżej zamieszczamy wspomnienie o śp. Macieju Słowińskim, nadesłane do naszej redakcji przez Panią Dorotę Buchalską

„Równo dwa lata upłynęło Panie Macieju jak postanowiłeś odejść ze stanowiska sołtysa w Borówcu. Zabrakło tylko roku do końca drugiej kadencji. Za namową naszego ówczesnego Radnego i pozostałych osób z „Przyjaznego Borówca” i Rady Sołeckiej postanowiłam zmierzyć się z zadaniami naszego sołectwa. Pan Maciej był moim pierwszym drogowskazem na tej drodze. Przekazał mi sprawy niezałatwione, które dalej pilotowałam – tj. dwa sołectwa jeden Borówiec, budowa wiaty biwakowej, uporządkowanie dawnego cmentarza ewangelickiego i wiele in. Teren po dawnym cmentarzu ewangelickim był jego wieloletnim staraniem w Starostwie Powiatowym i w Gminie. Obecna Pani Sołtys ma uporządkowaną już sytuację prawną tego terenu i plan na powstanie w tym miejscu parku z lapidarium. Może więc powstały park nazwiemy imieniem Macieja Słowińskiego. Pan Maciej nie chciał jeszcze odejść od pracy społecznej. Mówił mi to w rozmowach, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Niestety, życie jest kruche i nieprzewidywalne.

Żegnam Cię Panie Macieju

Dorota Buchalska”