Wybory w sołectwie Borówiec – wyniki

Szanowni Państwo,

krótka relacja z dzisiejszych wyborów: nowym sołtysem sołectwa Borówiec została p. Natalia Mucha, która w głosowaniu tajnym uzyskała więcej głosów niż p. Jolanta Kaczmarek.W zebraniu udział wzięło 149 mieszkańców, oddano 142 głosy, z czego 140 było głosów ważnych (85-55).

Dziękujemy kandydatkom za przygotowanie, krótką prezentację i odpowiedzi na pytania, a komisji skrutacyjnej za sprawne policzenie głosów.

Podczas zebrania serdeczne podziękowania p. Agnieszce Plucińskiej, ustępującej sołtysce, za jej zaangażowanie i pracę na rzecz sołectwa złożyli: Rada Sołecka sołectwa Borówiec, sołtyska i Rada Sołecka sołectwa Borówiec Nowy, borówieccy radni Rady Miasta i Gminy Kórnik, Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec oraz mieszkańcy.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za liczny udział a nowej sołtysce życzymy powodzenia w realizacji tej społecznej misji.