Wycinka drzew przy ul. Spółdzielczej

Szanowni Państwo,

ponieważ docierają do mnie zaniepokojone głosy mieszkańców, chciałabym Państwa uspokoić. Wycinka, która aktualnie odbywa się wzdłuż ulicy Spółdzielczej, jest efektem tzw. gospodarki leśnej prowadzonej przez nadleśnictwo. Ze względu na wiek lasu, choroby drzew, jak również zagrożenie związane np. z powstawaniem wiatrołomów konieczne było usunięcie drzewostanu.

W przyszłym roku zostaną w tym miejscu dokonane nowe nasadzenia. Natomiast w najgorszej sytuacji, jeżeli siedliska szkodników będą nadal występowały, nasadzenia zostaną dokonane za dwa lata.

Zapewniam, że nie powstanie żadne nowe osiedle domków/szeregowców czy bliźniaków na terenie leśnym. Mogą Państwo również w urzędzie gminy upewnić się, że w ewidencji gruntów w/w teren widnieje jako las oraz kto jest właścicielem gruntu.

Jeśliby mieli Państwo jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com